Om IT-byen Katrinebjerg

IT-byen Katrinebjerg samler forskere, virksomheder og studerende med det formål at sætte digitalisering på dagsordenen

Hovedparten af it-miljøet ligger i IT-byen Katrinebjerg, som er det førende vækstcenter i Danmark, når det handler om samarbejde mellem forskning, erhvervsliv og uddannelser. Det er et stærkt iværksættermiljø – en topscorer inden for etablering og vækst i nye it-virksomheder i Danmark. Bydelen er førende inden for international forskning inden for pervasive computing, herunder eksempelvis big data og security/privacy.

I 1996 placerede SR-regeringen et nyt Center for IT-forskning på Aarhus Universitet og øgede dermed hele regionens fokus på it-området. Formålet var at styrke dansk it-forskning med udgangspunkt i de bedste forskningsmiljøer og i samarbejde med dansk erhvervsliv. Visionen om en ny it-by blev derefter skabt i 1998, da Aarhus Kommune og Aarhus Amt nedsatte IT-rådet. Blot et år efter lancerede IT-rådet en masterplan for IT-byen Katrinebjerg, som skulle være et innovativt vækstcenter, der styrkede it-forskning og fremmede et tæt samarbejde mellem det private og offentlige.

I 2000 valgte Aarhus Universitet da også at koncentrere al sin it-uddannelse og it-forskning på Katrinebjerg med bl.a. IT-vest- og multimedia-uddannelser. I 2002 blev ISIS Katrinebjerg skabt med et formål om at styrke eksisterende it-kompetencer i Aarhusregionerne, både på forsknings- og erhvervssiden. Projektet skulle gøre IT-byen Katrinebjerg til et vækstcenter i verdenseliten. ISIS-projektet blev afsluttet i 2009.

I 2006 åbnede it-huset INCUBA, og 62 virksomheder rykkede ind. Blandt de mange virksomheder er nu bl.a. Google. Se listen over de ca. 200 virksomheder, der nu bor i INCUBAs tre huse. Samtidig lanceredes Masterplan Katrinebjerg i 2011. Konceptet er forskningsbaseret brugerdrevet innovation, og masterplanen udbyggede Aarhus' førerposition inden for it-relateret forskning, uddannelse og erhverv. I 2011 blev IT-byen Katrinebjerg udvidet, og ingeniøruddannelsen IKT og sundhedsteknologi flyttede ind.

Katrinebjerg i årstal

1996: SR-regeringen placerer det nye Center for IT-forskning på Aarhus Universitet med Morten Kyng som direktør.

1998: Aarhus kommune og Aarhus Amt nedsætter IT-råd med det formål at gøre Katrinebjerg til et innovativt vækstcenter.

1999: Midtjylland IT-råd lancerer en masterplan for Katrinebjerg.

2000: Aarhus Universitet koncentrerer al sin it-uddannelse og it-forskning på Katrinebjerg.

2002: ISIS Katrinebjerg bliver skabt.

2006: INCUBA åbner, og 62 virksomheder flytter ind.

2006: IT-byen lancerer ”Masterplan Katrinebjerg 2011”.

2011: IT-byen Katrinebjerg bliver udvidet, og bl.a. Ingeniøruddannelsen flytter ind.