Katrinebjerg-partnerne

En præsentation af Katrinebjerg-partnerne

 

Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet


Blandt de stærkeste it-faglige miljøer i Europa og tiltrækker gæsteforskere og ph.d.-studerende fra hele verden. Vi beskæftiger os med informationsteknologi som en del af folks hverdag og fremtid. Vores målsætning er at fastholde og udvikle betydningen af humanistisk it på dagsordenen i virksomhederne og samfund og uddanne kvalificerede it-medarbejdere, teknologikyndige samfundsborgere og forskere.

Institut for Datalogi, Aarhus Universitet


Uddannelse, forskning og erhvervssamarbejde inden for Datalogi og it. Førende datalogiske institut (Danmark og Europa) i teoretisk og eksperimentel datalogi siden starten i 1971. Forskningssamarbejde – ny viden giver nye muligheder for din virksomhed (rådgivning, videndeling, patenter, produktudvikling, forskningsprojekter, erhvervs-ph.d.-forløb, startegiske samarbejder). Samarbejde med studerende – employer branding (rekruttering, karrieremesser, semester- og specialeprojekter, studiejob og events).

Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet


Institut for Ingeniørvidenskab - Department of Engineering, Electrical and Computer Engineering - dækker på Katrinebjerg et ud af de fire klassiske ingeniørområder under AU - “Electrical and Computer Engineering”. Vi tilbyder uddannelse, forskning, innovation og samarbejde inden for ingeniørdisciplinerne: Byggeri, Bioteknologi og Kemi, Mekanik og Materialer, Elektronik og Computerteknologi.

Alexandra Instituttet


Hos Alexandra Instituttet arbejder vi med anvendt forskning, udvikling og innovation inden for it. Vi er en non-profit virksomhed, der er sat i verden for at skabe vækst, velfærd og værdi i det danske samfund. Hos os finder du de ekspertiser, du skal bruge for at udvikle innovative, it-baserede produkter og services baseret på it-forskning. Vores viden om software, udviklingsmetoder og samspillet mellem bruger, kommerciel relevans og teknologi hjælper virksomheder med at opnå forretningsmæssige gevinster.

INCUBA


INCUBA understøtter udviklingsorienterede virksomheder ved at skabe og drive værdiskabende miljøer i samarbejde med Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og andre vidensintensive institutioner og virksomheder. Ca. 60% af virksomhederne har deres faglige/markedsmæssige afsæt inden for it.

It-forum


It-forum er et netværk for it-interesserede virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder i hele Midt- og Sydjylland. Netværket har til formål at styrke viden om og anvendelse af informationsteknologi i alle typer virksomheder. It-forum skaber og vedligeholder netværket ved at afholde netværksmøder, virksomhedsbesøg, workshops, seminarer, netværksgrupper, studierejser og konferencer med fokus på it og digitalisering.

CAPNOVA


CAPNOVA A/S er et investerings- og udviklingsselskab. CAPNOVA investerer statslig og egen kapital i innovative iværksættere og ideer med højt indhold at viden. CAPNOVA er landsdækkende og samler en portefølje på over 100 virksomheder, hvoraf mange er inden for it.

Aarhus Universitets Forskningsfond


Aarhus Universitets Forskningsfond er en privat, erhvervsdrivende fond, hvis midler stammer fra virksomheden Auriga Industries A/S. Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet, herunder forskeruddannelse og formidling af universitetets forskning. Fonden lægger vægt på initiativer, der styrker og fornyer forskning ved Aarhus Universitet.

Forskningsfondens Ejendomsselskab


Forskningsfondens Ejendomsselskab er et datterselskab af Aarhus Universitets Forskningsfond og kaldes i daglig tale FEAS. FEAS har en ejendomsportefølje på ca. 115.000 kvm. erhvervslejemål og udlejer til Aarhus Universitet og private virksomheder.

Væksthus Midtjylland


Væksthus Midtjylland er et af de fem regionale væksthuse, der blev dannet ved kommunalreformen i 2007. Væksthusene skal opbygge internationalt førende kompetence i problemafklaring, uvildig vejledning og henvisning af nye og mindre virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Midtjylland er en erhvervsdrivende fond, som ejes af de 19 kommuner i Midtjylland.